Thăng tiến trong cuộc sống với nụ cười mới hơn, đẹp hơn.

Thăng tiến trong cuộc
sống với nụ cười
mới hơn, đẹp hơn.
Chúng tôi tin rằng nụ cười đẹp hơn đủ sức tạo ra một tương lai tốt hơn, vì vậy chúng tôi tạo ra công nghệ để giúp mọi người thăng tiến trong cuộc sống.
Invisalign Made to Move: Video clip với hình ảnh 'Bắt đầu' Video mobile 95d2cc810b759471780a633febbbc56bc8d5489d17d178c300a8b67f4a6cd2bb Video tablet 6808db1d30eafb6c937baed10459faf44162cb0f17b0a990b7680f997352b752 Invisalign play button 1 f385403e3047a1cd877806b2eb3d3b695b534efa9de831d361818da908bfe125
Việc có một nụ cười mới hơn, đẹp hơn là nhanh hơn bạn tưởng.
Invisalign Assessment
3 bước đơn giản để có nụ cười mới hơn, đẹp hơn
01 Thẩm định miễn phí
02 Tìm bác sĩ
03 Bắt đầu điều trị
Mọi người đang nói gì về Invisalign

Hãy xem một số câu chuyện thành
công về nụ cười khi dùng bộ chỉnh nha Invisalign.

Find a doctor mobile 703a0f587f8fa27c4997921b9baece172a16288dc72dd85d978ab78443054b48 Find a doctor tablet e19df59351d91ba49e67eb2fb96d711b69ed7cc734dbf02bc2b5dc0863daacf8

Tìm một bác
sĩ được Invisalign huấn
luyện ngay hôm nay

‘Trước khi tiến hành thực hiện, hãy đăng ký thông tin chi tiết
của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn có một nụ cười rạng rỡ hơn.


Tôi mong muốn có ngay một nụ cười rạng rỡ hơn. Bấm vào

Bạn là

#MadeToMove

Hãy thăng tiến cuộc đời bạn cùng gia đình Invisalign. Ghé thăm chúng
tôi trên Facebook và khoe hình nụ cười mới hơn, đẹp hơn của bạn với #MadetoMove

Hãy theo chân chúng tôi để có tin tức và các câu chuyện mới!

Muốn có thêm thông tin về Invisalign?

Có thêm thông tin chi tiết về Invisalign và cách bạn có thể bắt đầu điều trị ra sao. Chúng tôi sẽ gửi thẳng gói thông tin của mình đến email của bạn.

Bạn là *

* Bắt buộc