Thăng tiến trong cuộc sống với nụ cười mới hơn, đẹp hơn.

Thăng tiến trong cuộc
sống với nụ cười
mới hơn, đẹp hơn.
Chúng tôi tin rằng nụ cười đẹp hơn đủ sức tạo ra một tương lai tốt hơn, vì vậy chúng tôi tạo ra công nghệ để giúp mọi người thăng tiến trong cuộc sống.
Invisalign Made to Move: Video clip với hình ảnh 'Bắt đầu'
Việc có một nụ cười mới hơn, đẹp hơn là nhanh hơn bạn tưởng.
Invisalign Assessment
3 bước đơn giản để có nụ cười mới hơn, đẹp hơn
01 Thẩm định miễn phí
02 Tìm bác sĩ
03 Bắt đầu điều trị
Mọi người đang nói gì về Invisalign

Hãy xem một số câu chuyện thành
công về nụ cười khi dùng bộ chỉnh nha Invisalign.

Tìm một bác
sĩ được Invisalign huấn
luyện ngay hôm nay

‘Trước khi tiến hành thực hiện, hãy đăng ký thông tin chi tiết
của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn có một nụ cười rạng rỡ hơn.


Tôi mong muốn có ngay một nụ cười rạng rỡ hơn. Bấm vào

Bạn là

#MadeToMove

Hãy thăng tiến cuộc đời bạn cùng gia đình Invisalign. Ghé thăm chúng
tôi trên Facebook và khoe hình nụ cười mới hơn, đẹp hơn của bạn với #MadetoMove

Hãy theo chân chúng tôi để có tin tức và các câu chuyện mới!

Muốn có thêm thông tin về Invisalign?

Có thêm thông tin chi tiết về Invisalign và cách bạn có thể bắt đầu điều trị ra sao. Chúng tôi sẽ gửi thẳng gói thông tin của mình đến email của bạn.

Bạn là *

* Bắt buộc